Basiscursus A / B / C


Na de puppycursus kunt u nog drie cursussen volgen: basiscursus A, B en C. De cursussen zijn zo opgebouwd dat er rekening gehouden wordt met de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw hond. Tijdens de puppycursus en de cursussen A, B en C wordt een groot aantal situaties nagebootst die u thuis ook tegen kunt komen.Basiscursus A

Doelstelling: Basiscursus A is bedoeld om datgene wat de hond tot dan toe geleerd heeft tijdens de puppycursus, uit te bouwen zodat er een plezierige relatie ontstaat tussen u en uw hond. Opvoeding staat centraal.

Voor wie: Voor honden vanaf vijf maanden die bij ons de puppycursus afgerond hebben. Als u geen puppycursus heeft gevolgd bij ons en wilt u graag in instromen in de basiscursus A, dan willen we uw hond tijdens een privéles graag eerst aan een gedragstest blootstellen. Uw hond moet namelijk sociaal zijn naar andere honden om deel te kunnen nemen aan deze cursus.

Inhoud van de cursus: Enkele oefeningen die aan bod komen zijn: zit, af, blijven, hier komen en wandelen zonder trekken.

Duur van de cursus: De cursus omvat 10 lessen van ieder 45 minuten. De groep bestaat uit maximaal 6 cursisten, zodat iedereen de aandacht en begeleiding krijgt die hij/ zij nodig heeft. Tijdens de laatste les wordt de cursus afgesloten met een test.

Basiscursus A
€ 135,-
Duur van de cursus: De cursus omvat 10 lessen van ieder 45 minuten.
Honden vanaf 5 maanden

Basiscursus B


Tijdens basiscursus B wordt een groot aantal oefeningen uit basiscursus A herhaald en geperfectioneerd. De afleiding bij de oefeningen wordt groter gemaakt. Daarnaast worden er nieuwe oefeningen aangeboden.

Doelstelling: Basiscursus B is bedoeld om datgene wat de hond tot dan toe geleerd heeft, uit te bouwen en te perfectioneren. Dit alles om de plezierige relatie tussen u en uw hond te waarborgen en verder uit te bouwen. Naast opvoeding wordt er in deze cursus ook een start gemaakt met trainingsvaardigheden.

Voor wie: Voor honden die basiscursus A afgerond hebben.

Inhoud van de cursus: e cursus wordt uitgebreid met de volgende oefeningen: los volgen, de terug- plaats oefening, de blijf oefening en vooruitsturen naar een doel en weer terugroepen. Maar ook terugroepen als er een aantal honden aan het spelen zijn of de afleiding van een fietser weerstaan.

Duur van de cursus: De cursus omvat 10 lessen van ieder 45 minuten. De groep bestaat uit maximaal 6 cursisten, zodat iedereen de aandacht en begeleiding krijgt die hij/ zij nodig heeft. Tijdens de laatste les wordt de cursus afgesloten met een test.

Basiscursus B
€ 135,-
Duur van de cursus: De cursus omvat 10 lessen van ieder 45 minuten.
Honden vanaf 5 maanden

Basiscursus C


Tijdens basiscursus C wordt een groot aantal oefeningen uit basiscursus B herhaald en geperfectioneerd. Bij een aantal oefeningen wordt de afstand tussen baas, hond en afleiding vergroot. Een groot deel van de oefeningen vindt onaangelijnd plaats en er worden nieuwe oefeningen aangeboden.

Doelstelling: Basiscursus C is bedoeld om datgene wat de hond tot dan toe geleerd heeft, uit te bouwen en te perfectioneren. Dit alles om de plezierige relatie tussen u en uw hond te waarborgen en verder uit te bouwen. In deze cursus worden ook de trainingsvaardigheden verder uitgebouwd.

Voor wie: Voor honden die basiscursus B afgerond hebben

Inhoud van de cursus: De cursus wordt o.a. uitgebreid met de volgende oefeningen, wandelen zonder trekken, los volgen met afleiding, vooruit sturen over 25 m en terugroepen. Blijven liggen uit het zicht van de eigenaar

Duur van de cursus: De cursus omvat 10 lessen van ieder 45 minuten. De groep bestaat uit maximaal 6 cursisten, zodat iedereen de aandacht en begeleiding krijgt die hij/ zij nodig heeft. Tijdens de laatste les wordt de cursus afgesloten met een test.

Basiscursus C
€ 135,-
Duur van de cursus: De cursus omvat 10 lessen van ieder 45 minuten.
Honden vanaf 5 maanden