Basiscursus B

Tijdens basiscursus B wordt een groot aantal oefeningen uit basiscursus A herhaald en geperfectioneerd. De afleiding bij de oefeningen wordt groter gemaakt. Daarnaast worden er nieuwe oefeningen aan toegevoegd.

Doelstelling: Basiscursus B is bedoeld om datgene wat de hond tot dan toe geleerd heeft uit te bouwen en te perfectioneren. Dit alles om de plezierige relatie tussen u en uw hond te waarborgen. Naast opvoeding wordt er in deze cursus ook een start gemaakt met trainingsvaardigheden. Voor wie: Voor honden die basiscursus A hebben afgerond. Inhoud van de cursus: De cursus wordt uitgebreid met de volgende oefeningen: los volgen, de terug- plaatsoefening, blijfoefening met eigenaar uit zicht en vooruitsturen naar een doel en weer terugroepen. Maar ook terugroepen als er een aantal honden aan het spelen is of de afleiding van een fietser weerstaan. Duur van de cursus: De cursus omvat 12 lessen van ieder 60 minuten. Tijdens de laatste les wordt de cursus afgesloten met een test. Iedere groep heeft maximaal 12 cursisten, zodat iedereen de aandacht en begeleiding krijgt die nodig is. Lestijden: Voor de dagen en tijden verwijzen wij u graag door naar ons lestijdenschema.