Basiscursus C

Tijdens basiscursus C wordt een groot aantal oefeningen uit basiscursus B herhaald en geperfectioneerd. Bij een aantal oefeningen worden de afstand tussen baas en hond en de afleiding vergroot. Een groot deel van de oefeningen vindt onaangelijnd plaats en er worden nieuwe oefeningen ingebracht.

Doelstelling: Basiscursus C is bedoeld om datgene wat de hond tot dan toe geleerd heeft uit te bouwen en te perfectioneren. Dit alles om de plezierige relatie tussen u en uw hond te waarborgen. In deze cursus worden de trainingsvaardigheden verder uitgebouwd. Voor wie: Voor honden die basiscursus B gevolgd hebben. Inhoud van de cursus: De cursus wordt o.a. uitgebreid met de volgende oefeningen: blijven zitten in de auto, wandelen zonder trekken met fietser of jogger op 1.5 meter, vooruit sturen over 25 m en terugroepen, op tafel tillen. Duur van de cursus: De cursus omvat 12 lessen van ieder 60 minuten. Tijdens de laatste les wordt de cursus afgesloten met een test. Iedere groep heeft maximaal 12 cursisten, zodat iedereen de aandacht en begeleiding krijgt die nodig is.  Lestijden Voor de dagen en tijden verwijzen wij u graag door naar ons lestijdenschema.